Produkcja pelletu – bułka z masłem czy wyzwanie technologiczne?

Z czego tworzy się pellet?

Produkuje się go z biomasy, a konkretnie z hodowanych specjalnie w tym celu roślin lub z odpadów drzewnych oraz rolniczych. Wykorzystywane są również inne uboczne produkty rolnicze.

Jak wygląda produkcja pelletu?

Schemat produkcji pelletu składa się z czterech etapów: suszenia, rozdrabniania, prasowania i schładzania połączonego z utwardzaniem.

Na początku na linię produkcyjną, na zadołowany podajnik listwowy trafiają mokre trociny. Następnie grubsze frakcje dostają się do separatora i biomasa poddawana jest odsiewowi. Wszystkie większe kawałki drewna oraz desek i kamienie są eliminowane. Potem przesiane trociny są przechowywane w silosach, w magazynie mokrego surowca.

Materiał czeka teraz na suszenie, które jest konieczne do kolejnych kroków produkcji pelletu. Trociny trafiają na przenośnik listwowy i są automatycznie dozowane do suszarni. Po osuszeniu materiał traci znaczną część wilgoci i wpada do komory rozprężnej suszarni. Następnie oddziela się od trocin parę wodną oraz czynnik suszący. Powstały materiał transportuje się na zewnątrz w celu dokonania pomiaru jego wilgotności. Czynnik suszący i para wodna wnikają do atmosfery, po oczyszczeniu ich przy pomocy cyklonu z drobnych części lotnych. Wyizolowany pył wraca na linię produkcyjną poprzez specjalną śluzę.

Następnie znowu oczyszcza się materiał z drobnych zanieczyszczeń. Trociny trafiają potem do młyna bijakowego, gdzie są rozdrabniane na jednorodną frakcję. Zanim materiał zostanie przygotowany do granulacji jest przechowywany w magazynie suchego surowca.

Potem trociny trafiają do zbiornika buforowego granulatora i przy pomocy przenośnika ślimakowego są dostarczane do kondycjonera. W ostatnim kroku prasowania materiał trafia do granulatora, w którym to jest prasowany i uzyskuje docelową formę.

Ostatnim etapem produkcji jest schładzanie i utwardzanie. Rozgrzany pellet dostarczany jest do chłodnicy przeciwprądowej, w której jest schładzany oraz utwardzany. Surowiec w tym stanie jeszcze raz przechodzi przez przesiewanie i staje się gotowy do użytku.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*